Kolejler

Kolej sistemi Türkiye’nin uzun zamandır aşina olduğu ve son yıllarda eğitim sistemi içinde daha fazla yer verdiği bir oluşum olarak tanımlanabilir. Son yıllarda sayısında gözle görülür bir artış yaşanan kolejler geleceğin önemli örgün eğitim kurumları olacağının sinyallerini vermektedir. Ancak kolejler devlet okulu mantığından farklı olarak, özel sektör kapsamında oluşumlar olduğu için serbest piyasa koşullarıyla sınanmaktadır. Devlet okulları her koşulda öğrenci bulabilirken, kolejler bu konuda rekabetçi bir ortamın içinde bulunmaktadır. Yeni açılan bütün kolejler diğer eski kolejler ile kaçınılmaz olarak öğrenci ve başarı rekabeti içine girmektedir.

Kolejler arasında yaşanan rekabet, eğitim programları açısından olumlu olarak kullanılabilir. Eğitim programlarını değerlendirme alanında geliştirilen ICODE sistemi yani icode.com.tr sitesi Türkiye'deki bütün kolejler hakkında değerlendirme yapılabilecek ve bu kolejler arası karşılaştırma yapılabilecek hizmeti sunmaktadır. Bu hizmeti doğru okuyan özel okullar, veli ve öğrencilerin site üzerinde yaptığı değerlendirmelerin analizlerini inceleyerek okullarını, eğitim programlarını geliştirebilir. Bu gelişmeler kolejler için bir çeşit ihtiyaç analizidir.

ICODE özel okul değerlendirme sistemi Türkiye eğitim sisteminde kolejler ile ilgili bilimsel olarak yapılan ilk program değerlendirme çalışmasıdır. Bu sistem veli ve öğrencilere yardımcı olmanın yanı sıra eğitim programları değerlendirme alnında milli eğitim bakanlığına ait e-okul sistemine de yardımcı olabilecek bir yapıdır. Sistemin çok boyutluluğu sayesinde sadece en iyi kolejler hangisi sorusunun cevabı yanında öğretmeni en kaliteli ya da yabancı dili en iyi öğreten kolejler hangisi gibi sorular da cevap bulabilmektedir.