Özel Lise

Türk Eğitim sisteminde dershanelerin kapatılması ya da temel lise formatı gibi özel okul dönüşümleri yaşanması son yılların en dikkat çekici gelişmeleri arasındadır. Temel lise ya da özel lise seçeneği Türkiye’nin örgün eğitim çeşitliliği içinde yerini arttırmıştır. Bu durum devlet okulu ile özel lise arasında kalan yararlanıcı sayısını da çoğaltmıştır. Veli ve öğrenciler özel okul mu, temel lise mi yoksa devlet okulu mu daha iyi seçenektir çıkmazı içinde kendini bulmaktadır. ICODE sistemi bu çıkmaza cevap bulmak için hazırlanmıştır.

Lise kademesi mesleki becerilerin kazanılabildiği ama daha da önemlisi asgari bir genel kültür bilgisinin kazandırılmaya çalışıldığı kademedir. Üniversiteye devam etmeyi amaçlayan öğrencilerin etkili bir öğretim süreci geçirmesi için tasarlanmaktadır. Bu noktada en etkili eğitim öğretim sürecini sunan, öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilen ve bazı durumlarda mesleki eğitim veren okullar başarılı kabul edilmektedir. Son yıllarda bu hizmet anlayışı devlet okullarından, özel lise ve temel lise gibi okullarla zenginleştirilmiştir. Ne var ki bu zenginlik, çok kritik olan bu kademenin daha itinayla seçimini zorunlu hale getirmiştir.

Türkiye’nin gelişen ve değişen eğitim anlayışları içinde özel okul, kolej, özel anaokulu, kreş, özel ilkokul, özel ortaokul ve özel lise formatındaki kurumların daha iyi olması ve özelliklerinin farkına varabilmesi önemlidir. Bu süreçte ICODE özel okul kolej değerlendirme sistemi özel kurumların kendini tanıması, performans değerlendirmesi yapması ve eğitim programlarını geliştirmesi için gereken veri tabanını sağlamaktadır. Devlet okulu mu özel lise mi ya da temel lise mi tercih edilmeli soruları bilimsel bir altyapı ile cevaplanmaktadır.