En Başarılı Özel Okullar

Özel okul ya da kolej sistemi Türkiye’nin son dönemdeki önemli gelişmeleri arasında gösterilebilir. Veliler ve öğrenciler son dönemde özel okullarda okumaya daha sıcak bakmaktadır. Bu noktada dikkat çekici diğer detay, annelerin, babaların ve öğrencilerin özel okul ya da kolej seçiminde daha bilinçli davranmaya başladığıdır. En başarılı özel okullar, en başarılı kolejler konusunda bir arayış ve beklenti dikkat çekmektedir. Yabancı dil eğitimi, öğretmen kalitesi, iletişim, konum, yemekhane kalitesi gibi konularda en başarılı kolejler diğer kolejler arasından sıyrılmaktadır.

Milli eğitimin yaptığı yatırımlar sonucu özel okullarda ve kolejlerde artan talebe cevap verecek bir çok kurum olacaktır. Ne var ki özel okul açılması konusunda yapılan yatırım kadar bu okulların kalitesine yönelik değerlendirme çalışması bulunmamaktadır. Bu noktada en başarılı özel okulları belirlemek ve bu yönde gelişme sağlayabilmek için bilimsel ve akademik çalışmalar yapılmalıdır. Toplumun ve bireylerin gereksinimleri bunu kaçınılmaz kılmaktadır. İşte bu noktada yaşanan gelişim sadece okul açılması noktasında olmamalı, yararlanıcılara doğru seçimleri yaptıracak sistemlerin geliştirilmesiyle sağlanmalıdır.

Veli ve öğrencilerin en başarılı özel okullar konusundaki beklentisi oldukça haklı bir temele dayanmaktadır. Türk eğitim sistemi bu ihtiyacı karşılamalıdır. Ne var ki bu ihtiyacı Milli Eğitim Bakanlığı tek başına karşılayamaz. En başarılı özel okullar akreditasyon mantığıyla MEB dışında güvenilir bir aracıyla belirlenmelidir. Bu bağlamda Türkiye’deki en başarılı özel okullar konusu ICODE sistemi tarafından bilimsel bir mantıkla cevap bulmaktadır. Ek olarak, modelin mantığına göre en başarılı özel okullar ifadesi yerine güncel olarak en başarılı özel okullar üzerinde durulmalıdır. ICODE modeli olaya bu bakış açısını da kazandırmayı hedeflemektedir. Çünkü bugün en başarılı kolejler gelecek ay aynı memnuniyeti sağlayamayabilirler.