En İyi Kolej

Son yıllarda Türk eğitim sistemine yapılan eğitim yatırımları içinde en önemlilerinden biri de özel okullara yapılanlar olarak gösterilebilir. Ancak yatırımlar ve artan özel okul sayısı farklı ihtiyaçlara yol açmaktadır. Yararlanıcılar en iyi kolej tercihini yapma gereksinimi duyarak arayışlara girmektedir. Bu noktada milli eğitim bakanlığının yaptığı e-okul sistemi temelli çalışmalar ihtiyacı tam olarak karşılamamaktadır. En iyi kolej hangisidir sorusuna cevap bulmak için akademisyenlerin de çabası gerekmektedir.

ICODE özel okul değerlendirme sistemi en iyi kolej arayışında olan yararlanıcılara cevap olabilmek için bilimsel bir altyapı ile kurulmuş eğitim programı değerlendirme sistemidir. Sistem üzerinde anlık olarak Türkiye genelinde en iyi kolej, yabancı dili en iyi kolej, öğretmeni en iyi kolej ya da güvenliği en iyi kolej gibi güncel sorgulamalar yapılabilmektedir. Bu karşılaştırmalı analiz ve değerlendirme sistemi, veli ya da öğrencilerin günümüzde ihtiyaç duyduğu hizmetlerdir. Milli eğitim bakanlığının e-okul modülü bu ihtiyacı karşılayacak bazı çalışmalar barındırsa da istenen değerlendirme altyapısını hazırlamak kolay değildir. ICODE sistemi en iyi kolej ya da en iyi özel okulları ortaya koyabilecek bilimsel altyapıyı sağlayan bir alternatif olmayı amaçlamaktadır.

Milli eğitim bakanlığının son iki yıldır özel okul desteği sunması ya da özel okul teşviği adı altında özel okul ücretlerinin bir kısmını karşılaması, özel okul piyasasının gelişeceğinin bir işaretidir. Bu gelişim sürecinde en iyi kolej sıfatını taşıyan okullar belki de özel okul teşviği konusunda avantajlı imkanlara sahip olacaktır. Bu nedenle en iyi kolej olabilmek için rekabet kaçınılmazdır. ICODE sistemi, şehrindeki ya da Türkiyedeki en iyi kolej olmak isteyen okulların kendini geliştirmede yardımcısı olabilecek potansiyel taşımaktadır.