En İyi Özel Okullar

Türkiye eğitim sisteminde özel okul, kolej sayısında büyük bir artış net bir şekilde gözlemlenmektedir. Devletin verdiği özel okul desteği bu artışta önemli bir yapıtaşıdır. Veliler, anneler, babalar ya da öğrenciler özel okullara daha sıcak bakmaktadır. Ancak bu noktada başka bir ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Yararlanıcı kitle yani veli ve öğrenciler en iyi kolejler en iyi özel okullar beklentisi içindedir. Her kolej değil, en iyi kolejler veli ve öğrencilerin odak noktasını oluşturmaktadır. Devletin verdiği özel okul desteği sayesinde eskiye oranla daha fazla öğrencinin özel okul eğitimi alma fırsatı ortaya çıkmaktadır. Ne var ki, pahalı ya da ucuz olsun, veli ve öğrenciler en iyi kolej, en iyi özel okul konusunda arayıştadır.

Türk eğitim sistemi içindeki velilerin, annelerin, babaların ve öğrencilerin en iyi özel okul tercihini doğru yapma isteği, eğitim alanında farklı program değerlendirme anlayışlarının ortaya çıkmasını gerektirmektedir. Programlar ihtiyaçları karşılamak için oluşturulurlar ve ihtiyacı karşıladıkları oranda başarılıdırlar. Bu çerçevede en iyi özel okullar, yararlanıcıların ihtiyaçlarını en başarılı şekilde karşılayan eğitim programlarına sahip kurumlardır.

ICODE özel okul eğitim programı değerlendirme modeli, en iyi özel okullar hangileri olduğunu belirlemede bilimsel bir bakış açısı yakalama çabası taşımaktadır. ICODE özel okul eğitim programı değerlendirme sistemine üye olan yararlanıcılar, yaptıkları değerlendirmeler yoluyla en iyi özel okullar hangileri sorusuna doğrudan cevap verilmesini sağlamaktadır. Değerlendirme sürecinde en iyi özel okullar yararlanıcıların okul hakkındaki on soruya verdikleri değerlerin, ICODE sisteminin analizi yoluyla ortaya çıkarılmaktadır. Ancak sistem üzerinde sürekli değerlendirme yapıldığı için en iyi özel okullar sürekli değişebilir niteliktedir. Örneğin bugün sistemde gözüken en iyi özel okul yapılan değerlendirmeler sonucu yarın en iyi özel okul olmayabilir.