Özel İlkokul

İlkokul ilerleyen öğrenim kademelerine temel oluşturan, okuma, yazma ve matematik gibi üç temel becerinin kazandırıldığı en önemli örgün eğitim aşamasıdır. Son yıllarda yapılan program değişiklikleri ve özel ilkokul sayısında yaşanan artış Türk eğitim sistemi için önemli gelişmelerdir. Ne var ki özel ilkokul sayısındaki artış beraberinde kalite artışına neden olur mu? Bu sorgulanması gereken bir durumdur. Özel ilkokul ya da devlet okulu seçeneklerinden hangisi daha uygun ikilemi önemli bir dönemeçtir.

İlkokul kademesi büyük oranda sınıf öğretmeninin kalitesine bağlıdır. Kaliteli ve çalışkan bir öğretmen öğrencinizin gelişimini çok olumlu etkileyebilir. Bu noktada okul seçiminden önce öğretmen seçimi önemlidir. Ne var ki devlet okullarında öğretmen seçimi şans ile yürütülürken özel ilkokullarda bu seçim yararlanıcıya yani sizlere bırakılmaktadır. Bu aşamada doğru okulu seçebilmek için ICODE özel okul değerlendirme sistemi size yardım için geliştirilmiştir. Yine veli ve öğrencilerin değerlendirmeleri üzerinden okulların kalitesi, öğretmen kadrosunun niteliği ve diğer bir çok açıdan okullar analiz edilmiştir.

ICODE modeli Türkiye’deki kolejlerin değerlendirildiği bir veri tabanı oluşturmaktadır. Yazıya konu olan özel ilkokul seçimi gibi durumlarda bu veri tabanı seçim için gerekli kriterleri sağlamaktadır. ICODE sistemi yararlanıcıların okul seçimi ihtiyacını karşılamak için kurulmuş ücretsiz, ticari kaygıları olmayan ve bilimsel altyapıya sahip bir projenin ürünüdür. Sistemin çok boyutluluğu sayesinde sadece en başarılı özel ilkokul hangisi sorusunun cevabı yanında öğretmeni en kaliteli ya da yabancı dili en iyi öğreten özel ilkokul hangisi gibi sorular da cevap bulabilmektedir.